Tagged in

Sedan

Sedan là xe ô tô mà thân xe đại thể chia làm ba khoang: khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý.

Menu